Odborná literatura

udrzitelny_cr

2015: Udržitelný cestovní ruch: Principy, certifikace a měření

Odborná monografie s názvem Udržitelný cestovní ruch: principy, certifikace a měření se věnuje aktuálnímu tématu aplikace udržitelnosti a udržitelných principů v rychle rostoucím odvětví cestovního ruchu. V úvodu jsou představeny jednotlivé definice udržitelnosti a udržitelného rozvoje včetně aplikované definice do udržitelného cestovního ruchu. Je uveden základní přehled mezníků vývoje udržitelného rozvoje. Následuje představení forem a druhů cestovního ruchu, které jsou ze své podstaty považovány za udržitelné. Zvláštní kapitola je věnována etickému kodexu a certifikaci udržitelného cestovního ruchu v České republice, ale i v zahraničí a v mezinárodních programech. Závěrečná kapitola představuje možnosti měření a sady indikátorů již vytvořených pro potřeby udržitelného cestovního ruchu. Součástí monografie je několik případových studií posbíraných v praxi udržitelného cestovního ruchu. Kniha obsahuje obrazovou fotopřílohu.

Koupit e-knihu

Formát: A5
Počet stran: 123
Vazba: Brožovaná
Vydáno: květen 2015
ISBN 978-80-244-4576-2