Vítejte na stránkách spisovatelky Lucie Sáry Závodné.

Pro informace o vydaných knihách, prolistujte prosím záložky.

© Robin ZávodnýLucie Sára Závodná portrét

Lucie Sára Závodná je současná autorka, která se ve své tvorbě zaměřuje na české prostředí. Její tvorbu není možné lehce zaškatulkovat, protože každá její kniha přináší nový pohled na svět, který nás obklopuje. Jeho každodenní šeď i romanticky tajná zákoutí jsou čtenářům odkrývána prostřednictvím neobyčejný životů románových postav.

Lucie Sára Závodná se narodila 16. 7. 1984 ve Šternberku u Olomouce. V Olomouci také vystudovala na Slovanském gymnáziu. Poté studovala ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati Fakultu managementu a ekonomiky. Svůj magisterský titul získala v roce 2008 v oboru Podniková ekonomika, o dva roky později také v oboru Finance. V roce 2012 ukončila doktorský studijní program a stejného roku se také vrátila zpět do rodné Olomouce. V současné době působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého.

Autorsko-právní vztahy jsou zastoupeny agenturou DILIA.ilustrace sovy