Odborná literatura

Mediální výchova

2009: Mediální výchova

Mediální výchova je poměrně novým předmětem českého školství. Tato učebnice je jednou z prvních vlaštovek a vůbec první učebnicí v České republice, která k předmětu „mediální výchova“ přistupuje inovátorským způsobem. Učebnice je psána velmi vlídně, přátelsky a srozumitelně. Obsahuje velké množství obrázků, grafiky, schémat a příkladů. (88 stran, vydáno: říjen 2009, ISBN 978-80-7402-022-3)

2010: Cvičebnice

Cvičebnice k předmětu mediální výchova obsahuje nejrůznější příklady, úkoly a otázky, které pokrývají veškerou látku probíranou v učebnici studenta. Všechna cvičení jsou koncipována tak, aby co nejvíce vycházela z reality a bylo možné je použít v praxi. Správné řešení všech úkolů je uvedeno v metodice učitele. (88 stran, vydáno: květen 2010, zadání ISBN 978-80-7402-039-1, řešení ISBN 978-80-7402-055-1)

2010: Metodika

Metodika k učebnici mediální výchova vychází z učebnice studenta, navíc však obsahuje doplňkové informace, nápady, jak zpestřit výuku, řadu užitečných materiálů a mnoho dalšího. Výkladový text je prokládán velkým množstvím obrázků, grafiky, schémat a příkladů. V metodice jsou navíc uvedeny správné odpovědi na všechny otázky a úkoly z cvičebnice mediální výchovy. (111 stran, vydáno: říjen 2010, ISBN 978-80-7402-040-7)

Kooperace: Jan Pospíšil