Odborná literatura

Obálka Ekoznačky a značky kvality v cestovním ruchu

2018: Ekoznačky a značky kvality v cestovním ruchu

Na základě dat z široce pojatého výzkumu, vytvořili autoři ucelený přehled využívaných značek, jejich charakteristik, historických vztahů či nákladů na jejich implementaci. Zároveň kniha přináší nutný úvod do teorie řízení značky, a to jak v obecné rovině, tak v konkrétní aplikaci na oblast cestovního ruchu. Publikace tak v první části nabízí obecnější informační základ nejen pro studenty, ale také profesionály v oblasti řízení cestovního ruchu. Její druhá část pak může zásadním způsobem usnadnit rozhodování o výběru určité značky podnikatelům v cestovním ruchu. Přestože se značení kvality v cestovním ruchu využívá již delší dobu, je společně s relativně novým ekoznačením, důležitým faktorem při rozhodování zákazníka o využití dané služby. Alespoň základní orientace v dané problematice je tak pro úspěšné podnikání v oboru nezbytná.

Formát: A5
Počet stran: 202
Vazba: Brožovaná
Vychází v prosinci 2018
Vydavatel: Verbum
ISBN 978-80-87500-96-5
Kooperace: Jan Závodný Pospíšil